In het nieuws‎ > ‎

Mensenhandel fors probleem voor migrantenkerken

Geplaatst 22 dec 2009 12:22 door De Stadslamp Amsterdam
Friesch Dagblad, 22-12-2009.
Steeds meer migrantenkerken worden geconfronteerd met de slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel. Koepelorganisatie SKIN komt vandaag met richtlijnen voor hoe migrantenkerken om kunnen gaan met mensenhandel en mensensmokkel. Nauwkeurige cijfers van het aantal slachtoffers met wie migrantenkerken worden geconfronteerd zijn nergens bekend, maar door de vele signalen die SKIN (Samen Kerk in Nederland) krijgt, is inmiddels duidelijk dat het een groot probleem is.

Nederland telt naar schatting zo’n 800.000 migrantenchristenen uit 120 verschillende landen verdeeld over 1200 migrantenkerken. Volgens schattingen van SKIN zijn 100.000 tot 120.000 van hen zonder geldige papieren in Nederland, aldus projectleider Hauw Han van de werkgroep van SKIN die de brochure schreef.
"Het zijn helaas allemaal schattingen," aldus Han. "Het is niet eenvoudig om het aantal migrantenkerken in kaart te brengen, omdat er geregeld migrantenkerken komen en gaan. Het gaat vaak om kleine gemeenschappen." Ook is niet duidelijk hoeveel van de ongedocumenteerden via mensenhandel naar Nederland zijn gekomen.

Pastorale zorg
"De laatste jaren worden migrantenkerken steeds vaker geconfronteerd met mensenhandel en -smokkel", aldus projectleider Hauw Han van de werkgroep "Veel slachtoffers vinden een plek in een kerkgemeenschap, waar hen onderdak, bescherming en pastorale zorg wordt geboden."

Het gaat dan zowel om mensen die het slachtoffer zijn geworden van mensenhandel en vaak in de prostitutie terechtkomen, als om mensen die zich vrijwillig tegen een fors geldbedrag naar Nederland lieten smokkelen om hier een nieuw bestaan op te bouwen. Mensen uit beide categorieën dienen zich ook bij migrantenkerk The Ark of Convenant Church in Leeuwarden aan. Deze kerkgemeenschap telt zo’n honderd tot honderdtwintig leden van verschillende nationaliteiten, zoals Angolezen, Nigerianen, Congolezen, Liberianen, Antillianen en Surinamers.

Op dit moment is de gemeente betrokken bij tien à vijftien vrouwen die slachtoffer van mensenhandel waren en zo in de prostitutie zijn gekomen, vertelt pastor Midhole Tshibumbu. Veel wil hij er niet over kwijt, uit oogpunt van privacy en veiligheid van de slachtoffers. Voor sommige van de vrouwen is de kerk de eerste reddingsboei geweest in het uit de prostitutie stappen. Het is voor hen een hele grote, niet ongevaarlijke stap, geeft Tshibumbu aan.

Cursus zelfvertrouwen
"Ons doel bij alle hulp die we bieden is om mensen te helpen om eruit te komen en een nieuw leven op te bouwen", zegt ds. Midhole Tshibumbu van The Ark of Convenant Church.

Die hulp bestaat uit sociale en pastorale zorg, het helpen van slachtoffers met contact leggen met de juiste organisaties en soms ook hulp bij het aangifte doen. "In een cursus besteden we bijvoorbeeld uitgebreid aandacht aan het thema zelfvertrouwen. Want de meeste slachtoffers zijn getraumatiseerd en hebben problemen met hun identiteit."

Naast slachtoffers die in de prostitutie terecht zijn gekomen, treft Tshibumbu ook wel migranten die betrokken zijn geraakt bij drugshandel door criminele organisaties. "We doen ons best om hen te helpen om eruit te komen. We zijn een kerk
", benadrukt Tshibumbu, "dat houdt in dat we open staan voor íédereen. Wat wij kúnnen doen voor mensen doen we."

Dat geldt ook voor migranten die zonder geldige papieren via mensensmokkel in Nederland zijn gekomen. "Dat is een moeilijke situatie voor een kerk", vindt Tshibumbu. "Wij kunnen als kerk niet zoveel doen. We kunnen hen doorverwijzen naar instanties als de Vreemdelingendienst. We zullen nooit stappen zetten zonder akkoord van de persoon zelf."
 
Comments