In het nieuws‎ > ‎

Mission2010: Veel van God willen ervaren

Geplaatst 31 dec 2010 02:37 door De Stadslamp Amsterdam
 
ND, 30-12-2010.
Honderd jongeren dachten de afgelopen dagen in de Noorderkerk in Amsterdam na over zending tijdens Mission2010.
De een zegt een roeping te hebben gehad voor een ver land, een ander wil in de eigen omgeving getuigend leven. 'Ik ben Marina, ik wil graag naar het buitenland en de Heer dienen.' Het voorstelrondje is begonnen. Nog zes jongeren volgen; enkelen hebben ooit een paar maanden in het buitenland geëvangeliseerd, anderen zijn nog zonder zendingservaring. De workshop waar ze naartoe zijn gegaan vertelt hun meer over zending voor langere termijn. 'Dat is minstens vier jaar', zegt workshopleider Marjolijn Kool. Ze werkt bij zendingsorganisatie Interserve en zat negen maanden in Kirgizië.

relaties opbouwen

'Regelmatig kloppen mensen bij ons aan die al precies weten hoe ze het willen. Binnen drie maanden naar een ver land, en daar voor twee jaar werken. Dat past dan precies in hun schema', vertelt Kool. 'Maar zo werkt het niet. Relaties opbouwen in een ander land kost tijd, en een vreemde taal leren kost voorbereiding.'

Kool beseft dat ze met haar woorden het enthousiasme van jongeren misschien wat tempert, maar een realistisch beeld van wat je te wachten staat is volgens haar onmisbaar.

Verschillende zendingsorganisaties organiseerden met elkaar een conferentie voor jongeren die graag 'missionair willen leven', vertelt Tijs van den Brink, werkzaam voor de Evangelische Zendingsalliantie. De bezoekers worden toegerust door sprekers, workshops, groepsbesprekingen en zang. Daarnaast biedt de conferentie hen een kennismaking met diverse zendingsorganisaties.

enthousiasme

Mission 2010 kent een voorloper in de Europese Missionconferenties waarop duizenden jongeren afkwamen. De organisatie ging een paar jaar geleden failliet. Vorig jaar werd in Berlijn een nieuwe start gemaakt met deze Europese conferentie, die nu om het jaar wordt gehouden. 'Wij kunnen dan in het andere jaar in Nederland een zendingsconferentie houden', zegt Van den Brink. Hij is blij met de ruim honderd jongeren, en denkt dat er weinig concurrentie is met bijvoorbeeld Taizé. 'Dit is toch bedoeld voor een specifieke doelgroep.'

Aan enthousiasme ontbreekt het de bezoekers niet. Ze hebben allen een diep verlangen van God te getuigen. De een wil dat het liefst ver weg doen, de ander ziet zichzelf eerder in zijn eigen omgeving bezig. Het thema is niet voor niets 'Van Mokum tot Mumbai'. Een van de sprekers, Hans van der Lee, begon 25 jaar geleden in Amsterdam voor Jeugd met een Opdracht met werk onder drugsverslaafden. Vorig jaar ging hij 'voorbij Mumbai': hij en zijn vrouw wonen in een sloppenwijk in Jakarta. Ze helpen er arme mensen en vertellen over God.

ervaren

'Ik twijfel nog of ik na mijn examen aan een opleiding begin, of eerst naar het buitenland ga om te evangeliseren', vertelt de zeventienjarige Arie de Wit. Aan het einde van de conferentie zijn er twee opties die er voor hem uitspringen: de Discipelschap Training School of naar het buitenland met Operatie Mobilisatie. 'Ik wil vooral veel van God zien en ervaren.' De conferentie heeft hem nieuwe dingen geleerd. 'Gisteren gingen we profetisch evangeliseren op de Dam. Je gaat eerst bidden, sommige mensen krijgen dan een duidelijk beeld door. Wie ze moeten aanspreken bijvoorbeeld. Mij viel vooral op dat mensen open staan voor een gesprek.'

Corina Oudijk (24) is al eens een half jaar als verpleegkundige voor Interserve uitgezonden naar Bangladesh. Ze had het gevoel dat God haar daar bracht. Tijdens de conferentie is ze aan het denken gezet over 'rechtvaardig leven'. Wat gaat ze met de opgedane kennis doen? 'Ik ga in de kerk vragen of ze wel eerlijke koffie gebruiken.'
Comments