In het nieuws‎ > ‎

Nieuwe ambtsopleiding aan de VU voor orthodoxe geestelijken

Geplaatst 9 sep 2015 01:45 door De Stadslamp Amsterdam
VU, 9-9-2015.

De Vrije Universiteit Amsterdam biedt vanaf september 2017 een ambtsopleiding aan voor Orthodoxe geestelijken. Het ministerie van OCW heeft hiervoor een financiële bijdrage toegekend aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de VU. De aanvraag bij het ministerie is mede namens de Stichting Orthodoxe Kerk in Nederland (OKiN) tot stand gekomen. Met deze unieke ambtsopleiding kan Nederland nu ook voor de Orthodoxe gemeenschap geestelijke verzorging bieden zoals in het leger, de gevangenis of zorginstellingen. De opleiding wordt aangeboden in samenwerking met het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie (ACeOT) van de VU. Met de toevoeging van de Orthodoxe tradities huisvest de Faculteit der Godgeleerdheid een breed palet aan levensbeschouwingen dat recht doet aan de religieuze diversiteit van Europa.

Professionele geestelijke verzorging
De beoogde ambtsopleiding leidt geestelijken op die professionele geestelijke verzorging kunnen bieden aan Orthodoxe mensen in de krijgsmacht of in detentie, die daar op basis van de grondwet recht op hebben. Daarnaast kunnen deze Orthodoxe geestelijke verzorgers actief zijn in zorginstellingen en in Nederlandse Orthodoxe parochies. Bovendien kunnen afgestudeerden van een Nederlandse academische ambtsopleiding de verschillende Orthodoxe immigrantengroepen beter bekend maken met de Nederlandse samenleving en hun tradities verbinden aan de Nederlandse context. Hiermee dragen ze bij aan de worteling van de Orthodoxen in de Nederlandse samenleving.

Kritische bestudering met behoud van traditie
Orthodox is de derde grote stroming binnen het Christendom naast het katholicisme en het protestantisme. Voor de Faculteit der Godgeleerdheid van de VU is de ambtsopleiding – naast de maatschappelijke functie – een wetenschappelijke aanwinst. Decaan Wim Janse: “De faculteit is zeer verheugd met deze toekenning. Met de Orthodoxie verruimen en verrijken we onze academische horizon.” Michael Bakker, directeur van het ACeOT: “De wens van de grondleggers van de VU om academische theologie te bedrijven vanuit een levende overtuiging spreekt Orthodoxen erg aan. Net als de andere levensbeschouwelijke tradities binnen de faculteit zijn we geworteld binnen onze eigen traditie en willen deze tegelijkertijd kritisch bestuderen en met een open mind kijken wat we van anderen kunnen leren.”

Orthodoxen in Nederland
Anno 2015 wonen in Nederland tussen de 170.000 en 205.000 mensen met een Orthodoxe achtergrond, een groep die door de huidige immigratiestroom uit traditioneel Orthodoxe landen groeiende is. Bakker: “Je zou de Orthodoxie als een inheems geloof kunnen beschouwen waarvan inmiddels de derde generatie gelovigen in Nederland woont. Tegelijkertijd komen er steeds nieuwe gelovigen bij. Immigranten uit bijvoorbeeld Bulgarije, Roemenië, Cyprus, Litouwen en vluchtelingen uit Oekraïne, Irak en Syrië. Maar er is ook een groep autochtone Nederlanders die Orthodox worden, vaak geïnspireerd door Orthodoxe iconen, zang en spiritualiteit.”

Bron: VU
Comments