In het nieuws‎ > ‎

Oosters-orthodoxen vinden een plek aan de VU

Geplaatst 20 okt 2010 00:14 door De Stadslamp Amsterdam   [ 20 okt 2010 00:45 bijgewerkt ]
RKnieuws.net, 19-10-2010.
Unieke beelden en byzantijnse zang markeren inzegening theologisch centrum
Op donderdag 21 oktober houdt Metropoliet Panteleimon, bisschop van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel, het Amsterdam Centre for Eastern Orthodox Theology (ACEOT) ten doop tijdens een zogenoemde Waterwijding op de Vrije Universiteit Amsterdam. Voorafgegaan door een stafdrager en een diaken met wierookvat betreedt om 13:15 een processie de aula. Het cortège zal, naast Panteleimon, bestaan uit vier andere Orthodoxe bisschoppen en geestelijken van Albaanse, Belgische, Britse, Griekse, Nederlandse, Servische en Russische origine. Een non uit het Orthodoxe vrouwenklooster in de Peel zal de pas geschilderde ikoon van Maximos de Belijder meedragen, de heilige aan wie het ACEOT wordt gewijd. Deze kerkvader leefde van van 580 tot 662 en was een bruggenbouwer tussen Oost en West.

Op 28 mei van dit jaar zag het ACEOT het daglicht. Het is niet toevallig dat dit Orthodox academisch centrum aan de VU is verbonden. De Vrije Universiteit Amsterdam is opgericht met de wens theologie te beoefenen vanuit een levend geloof. Dit sluit aan bij de Orthodoxe benadering waarin theologie onlosmakelijk is verbonden met mystieke en liturgische ervaring. Deze benadering en de distantie die nodig is voor het beoefenen van de wetenschap, verenigen zich in de persoon van Andrew Louth, die per 1 september is benoemd tot gasthoogleraar aan de VU. Louth heeft in Oxford, Cambridge en Londen gedoceerd, was tot voor kort hoogleraar Patristiek en Byzantijnse studies in Durham en is onlangs verkozen tot fellow van de prestigieuze British Academy. Hij is priester van het Patriarchaat van Moskou. Inmiddels hebben zich al kandidaten uit Nederland, Canada, Engeland, Rusland, Roemenië en Zuid-Afrika gemeld om bij hem aan de VU te promoveren.

Het ACEOT wil de rijkdom van de Orthodoxe theologie en liturgie ontsluiten voor Orthodoxe en niet-Orthodoxe studenten en geïnteresseerden. Een activiteit is een speciale academische collegereeks in het musuem Hermitage Amsterdam tijdens een tentoonstelling over de Russisch-orthodoxe kerk in 2011.

Aansluitend aan de inzegening vindt het eerste ACEOT-symposium plaats met als titel: Peace in Orthodox theology. Vrede is diep verankerd in de Orthodoxe theologie en liturgie.
 
Comments