In het nieuws‎ > ‎

Open brief Bisschop Punt n.a.v. aanslag Parijs

Geplaatst 12 jan 2015 03:16 door De Stadslamp Amsterdam

Aan de Hoofdredactie van
Telegraaf, Trouw, Volkskrant, Algemeen Dagblad,
Parool, NRC, Haarlems Dagblad, Katholiek Nieuwsblad,
Elsevier en Vrij Nederland

8 januari 2015.

Geachte Hoofdredactie,

Met afschuw en verontwaardiging heb ik kennis genomen van de aanslag die gisteren heeft plaatsgevonden in Parijs. Medewerkers van het satirische blad Charlie Hebdo zijn slachtoffer geworden van een moordaanslag, een dubbele daad van geweld, omdat het zowel een aanslag is tegen mensen als tegen de persvrijheid.

Mijn gedachten zijn dan ook bij uw collega’s die omgekomen zijn en bij hun gezinnen, families en vrienden. Mijn gedachten zijn echter ook bij u en al uw medewerkers die gewend zijn het wereldnieuws in vrijheid te kunnen brengen en dit terecht als een groot goed zien binnen de democratische beginselen die wij allen koesteren. Die vrijheid staat nu opnieuw ter discussie en u voelt zich daar onveilig bij.

Als bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam weet ik dat religies en hun geestelijk leiders, maar ook ministers, politici en velen anderen die een openbaar ambt of functie bekleden, soms doelwit zijn van satire. Dat kan heel ver gaan en tot protest leiden.

Maar in het kader van de vrije meningsuiting moet dit wel op een respectvolle manier mogelijk zijn, en mag dit dus nooit leiden tot een brute moord, zoals gisteren in Parijs.

Christenen hebben met kerstmis wereldwijd gevierd dat God op enig moment in de geschiedenis concreet onze wereld is binnengetreden en zelf mens is worden. Hij heeft dat niet met geweld gedaan, maar juist kwetsbaar en klein in de vorm van een kind. Dit kind heeft als volwassen man opgeroepen de naasten lief te hebben en de mensheid daarmee geleerd dat God geen vijanden kent, maar alleen kinderen die hij oneindig bemint. Daardoor mogen wij er op vertrouwen dat de kracht van het goede altijd sterker zal zijn dan de kracht van het kwaad.

Ik hoop van harte dat religieuze leiders wereldwijd vooral dit laatste voor ogen houden en willen uitdragen. Want de zorgen over radicalisering binnen de Islam en terroristische uitingen daarvan zijn terecht. Het is daarom belangrijk dat de dialoog tussen de religies, en dan met name met onze moslimgemeenschappen, gaande blijft in een sfeer van goede wil en wederzijds respect, en met als doel om vrede en harmonie in de wereld te bevorderen.

Ik wens u en uw medewerkers veel wijsheid en moed bij de afwegingen die u, wellicht nu gedwongen door de omstandigheden, moet maken bij het brengen van het nieuws. Maar weet u gesteund door velen die hun afschuw over deze aanslag laten blijken en zeer met u mee leven.

+ Jozef M. Punt
Bisschop van Haarlem-Amsterdam


Comments