In het nieuws‎ > ‎

Relimotie gaat ook college te ver

Geplaatst 8 dec 2009 03:04 door De Stadslamp Amsterdam
Parool, 8-12-9. AMSTERDAM - De oproep van de gemeenteraad geen subsidies te geven aan organisaties die alleen (religieus) gelijkgezinden in dienst hebben, gaat te ver en is in strijd met het gelijkheidsbeginsel, zegt het college.

Door er uitvoering aan te geven, zou de gemeente zelf discrimineren. Dit schrijft het stadsbestuur in reactie op de motie van VVD-raadslid Robert Flos, die vorige maand met alleen de stemmen van het CDA tegen werd aanvaard. De motie leidde tot ophef onder christelijke welzijnsinstellingen. Ook de ChristenUnie en het CDA in de Tweede Kamer klaagden over 'seculariseringsdrift'.

Het college verwijst naar uitspraken van de Commissie Gelijke Behandeling, waaruit blijkt dat organisaties onder voorwaarden eisen mogen stellen aan werknemers rondom de 'religieuze of levensbeschouwelijke grondslag'. Als dat verboden wordt, is dat strijdig met het gelijkheidsbeginsel uit artikel 1 van de Grondwet.

De VVD-motie richt zich met name op het inhuren van instellingen op het gebied van zorg en welzijn. Eerder dit jaar ontstond ophef toen stadsdeel De Baarsjes het jongerenwerk uitbesteedde aan Youth for Christ. Later ontstond discussie over de subsidiëring van het Scharlaken Koord, dat prostituees begeleidt die uit het vak willen stappen. Het stadsbestuur stelt dat de gemeente in dit soort gevallen geen eisen kan stellen aan het personeel, maar wél aan de geleverde producten of uitvoering.

De Commissie Gelijke Behandeling zal gevraagd worden onderzoek te doen naar de vraag in hoeverre de gemeente eisen kan stellen aan 'de neutraliteit' van de geleverde diensten. (HET PAROOL)
Ċ
De Stadslamp Amsterdam,
8 dec 2009 08:01
Ċ
De Stadslamp Amsterdam,
8 dec 2009 07:38
Comments