In het nieuws‎ > ‎

Reorganisatie bij De Passie

Geplaatst 23 mei 2012 00:39 door De Stadslamp Amsterdam
De Passie, 22-5-2012.

De Passie, school voor evangelisch Bijbelgetrouw voortgezet onderwijs, moet een aantal hervormingen doorvoeren om op lange termijn kwalitatief hoogwaardig evangelisch onderwijs te kunnen garanderen. Bestuur en directie nemen maatregelen om de organisatie financieel te versterken.

Voor de school in Wierden worden gesprekken gevoerd met het Greijdanus College als mogelijke samenwerkingspartner. Ook voor de school in Amsterdam wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot samenwerking met een ander bestuur. De reorganisatie bij de Passie heeft consequenties voor de totale organisatie. Er werken 237 mensen bij de Passie. Momenteel is er intensief overleg met de medezeggenschapsraden en de vakbonden.

De Passie biedt kwalitatief hoogwaardig evangelisch voortgezet onderwijs. Vanuit een grote betrokkenheid zet een vakkundig team zich in voor de leerlingen. Om dit ook op langere termijn te kunnen garanderen, heeft het landelijk bestuur van de Passie drie voorgenomen besluiten genomen.

- Om de groei en positieve ontwikkelingen bij de Passie Utrecht en Rotterdam optimaal te kunnen laten renderen, is het nodig grote prioriteit te geven aan het verstevigen van de financiële positie van de Stichting de Passie. In goed overleg met de inspectie is besloten tot het maken van een stappenplan om te komen tot een financieel gezonde positie. De doelstelling van dit stappenplan is het eigen vermogen in 2,5 jaar met € 800.000 aan te vullen.

- Ondanks veel inspanningen kan de Passie in Amsterdam niet voldoen aan de eis van het Ministerie om minimaal 488 leerlingen te hebben. Met een mogelijke samenwerking kan het voortbestaan van evangelisch onderwijs in de stad Amsterdam veiliggesteld worden. Door samen te werken is de Passie beter in staat om te voldoen aan haar verplichtingen jegens personeel, leerlingen en ouders. Zonder samenwerking zal de school gesloten moeten worden per 1 augustus 2014. De uitslag van het onderzoek wordt eind juni bekend.

- Voor de Passie Wierden is een partner in de regio gezocht, omdat het met de huidige leerlingaantallen en middelen op lange termijn niet als zelfstandige school kan voortbestaan. Het Greijdanus College, met vestigingen in Zwolle, Meppel, Hardenberg en Enschede, wil die partner zijn. De Passie en het Greijdanus willen hiermee zorg dragen voor continuïteit van Bijbelgetrouw onderwijs voor alle leerlingen en nieuwe aanmelders. Eind juni moeten de contouren van de samenwerking geschetst zijn.

22-5-2012 | bron: De Passie
Comments