In het nieuws‎ > ‎

Scharlaken Koord verbijsterd over besluit Deventer

Geplaatst 27 dec 2011 04:07 door De Stadslamp Amsterdam
Tot Heil des Volks , 23-12-2011.

De gemeenteraad van Deventer heeft gisteravond laat besloten om het uitstapprogramma van Scharlaken Koord in 2012 niet voort te zetten. Dit ondanks een positief evaluatierapport van het ministerie van Justitie en idem onderzoek in opdracht van de gemeente door het bureau Partners + Pröpper.

Het laatste rapport geeft onder andere aan dat GGD en politie vinden dat het uitstapprogramma van Scharlaken Koord een duidelijke meerwaarde heeft. Deze waardering is in lijn met het rapport van het ministerie van Justitie dat de aanpak van Scharlaken Koord in de categorie ‘best practice’ plaatst. Mede op die basis deed minister Opstelten een beroep op Deventer om ‘tot een borging van dit programma in het reguliere prostitutiebeleid te komen’.

Onbegrijpelijk
Op volstrekt onduidelijke gronden en met voorbijgaan aan de onderzoeksgegevens besloot de gemeenteraad van Deventer gisteren naar aanleiding van een motie van de seculiere partijen ineens, dat de resultaten van het uitstapprogramma van Scharlaken Koord en Randstad HR Solutions ‘niet voldoen aan de van te voren gestelde doelstellingen’. Voor de vrouwen in het programma, de medewerkers van Scharlaken Koord en de directie van de overkoepelende moederstichting Tot Heil des Volks is dit een onbegrijpelijke slag.

Goede cijfers en waardering ketenpartners
In korte tijd kreeg Scharlaken Koord na een lange interne discussie bij de gemeente een goed lopend uitstapprogramma op poten In ruim een jaar leidden 27 hulpvragen ertoe dat er 19 vrouwen daadwerkelijk uit de prostitutie zijn gestapt. Ten opzichte van de landelijke trend zijn dit uitstekende cijfers. Verder hielp Scharlaken Koord in die periode zeven slachtoffers van mensenhandel en loverboys.

Bezwaar en beroep
Scharlaken Koord wacht de formele afwijzing op het gedane subsidieverzoek af, maar bereid zich intussen wel voor op bezwaar en beroep. Op basis van de met de gemeenteraad gevoerde discussie bij het inspreken kan Scharlaken Koord zich niet aan de indruk onttrekken dat ideologische motieven de doorslag hebben gegeven bij dit besluit en dat de werkelijke grond voor de afwijzing van het subsidieverzoek gelegen is in de christelijke identiteit van de organisatie. Een bezwaar en een procedure bij de Commissie Gelijke Behandeling lijkt daarom nu de geëigende weg. Intussen zal Scharlaken Koord alles doen om de vrouwen in het uitstapprogramma en nieuwe noodsituaties zo goed mogelijk te begeleiden.

Comments