In het nieuws‎ > ‎

Scholen De Passie in geldzorgen

Geplaatst 23 apr 2010 03:22 door De Stadslamp Amsterdam
ND, 23-04-2010.
Evangelische school de Passie zit in de financiële zorgen doordat er de afgelopen jaren op te ruime voet is geleefd. De klassen zullen daarom de komende jaren gemiddeld groter worden. De directie heeft daarover deze week het personeel en de ouders geïnformeerd.

Doordat de Passie als kleine school een breed aanbod aan keuzevakken heeft gehandhaafd, waren de klassen kleiner dan financieel verantwoord was. Algemeen directeur Gertjan Oosterhuis: ,,Het kwam wel voor dat in een les maar enkele leerlingen zaten; dat moet toch op z'n minst toe naar een gemiddelde van twintig leerlingen per les.''

Op jaarbasis moeten de kosten van de school met 6 tot 7 procent omlaag voor een financieel gezonde situatie. Het personeelsbestand wordt daarom teruggebracht naar het niveau van twee jaar geleden. Dat bekent dat er acht arbeidsplaatsen moeten verdwijnen. Dit zal zo veel mogelijk via natuurlijk verloop gebeuren.

De Passie heeft ruim 1400 leerlingen, verdeeld over vier plaatsen. De hoofdvestiging in Utrecht telt zo'n 630 leerlingen, Rotterdam 475, Amsterdam 215 en Wierden, gestart in 2008, negentig. De lasten worden evenredig verdeeld over de vier vestigingen. De schooldirectie heeft verder een tijdelijke investeringsstop ingesteld.

Kwaliteit
Oosterhuis benadrukt dat de maatregelen niet ten koste hoeven te gaan van de kwaliteit van het onderwijs. ,,De afgelopen jaren is de kwaliteit sterk verbeterd. Dat heeft ook geleid tot een positieve beoordeling van de inspectie. Daarop blijven we alert.''

De directie erkent in een brief aan het personeel dat er problemen waren met de 'financiële informatie en de controle hierop'. De school stelt daarom een financiële controller aan en houdt streng toezicht op alle uitgaven in het lopende boekjaar. Een externe partij heeft oorzaken en oplossingen van de geldnood bij de Passie in kaart gebracht.

Volgens Oosterhuis is er sprake geweest van een aantal tegenvallers die toevallig samenvielen. ,,Als je als school probeert om geen ruime reserves aan te houden, maar alles in te zetten voor het primaire onderwijsproces - iets waar de Inspectie ook scherp op controleert - kunnen twee of drie tegenvallers zomaar het verschil betekenen tussen een batig saldo of een eenmalig verlies. Dat is nu gebeurd.''

Leerlingennorm
Het leerlingenaantal van de vestiging Amsterdam zit nog behoorlijk onder de norm die bij de oprichting is overeengekomen met de gemeente. De school bestaat bijna vijf jaar en dat is volgens de wet het moment dat de norm behaald moet zijn.

Volgens Oosterhuis heeft de school echter nog twee jaar gekregen om het beoogde leerlingenaantal te halen. ,,De Passie Amsterdam heeft enorm geïnvesteerd in de leerlingenwerving. Het aantal nieuwe leerlingen is 45 procent hoger dan vorig jaar. We doen er alles aan om deze trend de komende jaren vast te houden. Mochten we de norm niet tijdig halen, dan gaan we ervan uit dat de Passie, als enige evangelische school in de regio, toch bestaansrecht heeft. Net als bijvoorbeeld het Joodse Maimonides Lyceum in Amsterdam, dat 150 leerlingen heeft.''
 
Comments