In het nieuws‎ > ‎

Straatvoetbalproject voor dak- en thuislozen

Geplaatst 6 mei 2011 05:45 door De Stadslamp Amsterdam
CIP.nl, 6-5-2011. 
Op 7 mei vindt in Amsterdam om 10:00 uur op het Hoekenrodeplein (Bijlmer - Arena) de aftrap plaats van de Dutch Homeless Cup: het landelijke straatvoetbalproject voor dak- en thuislozen. De winnaar vertegenwoordigt Nederland op de Homeless World Cup.

Sport is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een sociaal gebeuren bij uitstek. Niet alleen voor sporters zelf, maar ook voor de vele vrijwilligers, toeschouwers en fans. Door sportbeoefening ontstaan ongekende kansen voor maatschappelijke binding, integratie en sociale cohesie. Mensen, die elkaar vanwege een andere huidskleur, religie of sociale afkomst niet zien staan, leren elkaar beter kennen en krijgen meer begrip voor elkaar.

Het Leger des Heils gelooft dat mensen aan elkaar zijn gegeven om samen te leven en samen dingen te ondernemen. Daarom is het Leger des Heils partner van de Dutch Homeless Cup. Deze voetbalcompetitie helpt om mensen meer in zichzelf te laten geloven, en meer vertrouwen en waardering te krijgen van de samenleving. De Dutch Homeless Cup heeft de volgende doelstellingen:

-Sport inzetten als middel tot maatschappelijke participatie;
-Mensen die buiten de samenleving staan met sport waarden en normen bijbrengen die ze nodig hebben om de stap terug naar de maatschappij te kunnen zetten;
-De negatieve beeldvorming over dak- en thuislozen te veranderen.

Na drie jaar blijkt het project een groot succes. Sport wordt mede dankzij de Dutch Homeless Cup steeds vaker ingezet binnen de Maatschappelijke Opvang. Het voetbal draagt bij aan activatie, participatie en het is een opstap naar re-integratie. Het project is gegroeid van een vrijwillig initiatief tot een professioneel voetbalpodium waaraan 22 lokale voetbalprojecten zijn verbonden en meer dan 50 dak- en thuislozen-instellingen. Het succes van de Dutch Homeless Cup heeft er voor gezorgd dat de aanpak verbreed wordt, zodat ook andere kwetsbare doelgroepen kunnen deelnemen aan het project.Comments