In het nieuws‎ > ‎

Stroom Amsterdam werpt lot voor oudsten

Geplaatst 21 mrt 2012 02:30 door De Stadslamp Amsterdam
ND, 19-3-2012. In de vrijgemaakt-gereformeerde kerkplantingsgemeente Stroom in Amsterdam is zondag het lot geworpen om een oudstenraad aan te stellen.

Het idee kwam uit de gemeente zelf, zegt voorganger Martijn Horsman. 'De reacties daarop waren enthousiast, waarna wij besloten het een keer te proberen.' Het was de eerste keer. Tot nog toe benoemde de raad zelf opvolgers.
leiderschapsteam

Stroom wilde in de loting de 'gereformeerde elementen' van een reguliere verkiezing van ambtsdragers laten terugkomen. 'De gemeente mocht namen indienen, het huidige leidersteam heeft gekeken naar kwaliteiten en een lijstje met zes geschikte kandidaten gemaakt. Daarvan moesten er vijf worden aangewezen.' Met deze vijf kan binnenkort in een keer het hele leiderschapsteam worden vervangen.

Het lot is geworpen tijdens een aparte bijeenkomst op zondagmiddag met ruimte voor gebed en zang. De kandidaten mochten allemaal een steen pakken. Vijf daarvan waren zwart en één wit; degene met de witte steen viel af. 'Net als verkiezing door de gemeente laat je zien dat God zelf mensen leidt. Maar door deze vorm ervoeren mensen wel intens hun roeping', zegt Horsman. 'Het was een bevestiging voor ze.'
kerkorde

In de kerkorde van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) wordt het lot werpen niet als optie genoemd. In artikel 20 staat dat de gemeente personen mogen aandragen, de kerkenraad dubbeltallen stelt en de gemeente vervolgens een keuze maakt. Ook kan de kerkenraad een enkelvoudige voordracht doen.

In de Protestantse Kerk werkt dat hetzelfde, maar daar is het werpen van het lot wel opgenomen. Als twee keer de stemmen staken, 'dan beslist het lot'. Dat is nieuw in de kerkorde die sinds 2004 geldt, aldus woordvoerder Jan-Gerd Heetderks. 'Eerder was dan de oudste kandidaat gekozen.' Of er ooit gebruik van wordt gemaakt, kan Heetderks niet met zekerheid zeggen. Hij en en een kenner van het kerkrecht hebben er in ieder geval nooit van gehoord.

Comments