In het nieuws‎ > ‎

Subsidiestop Youth for Christ niet getoetst

Geplaatst 20 aug 2010 14:06 door De Stadslamp Amsterdam
ND, 18-8-2010. Minister Hirsch Ballin (Binnenlandse Zaken) laat in het midden of het Amsterdamse Stadsdeel West in de fout is gegaan door Youth for Christ geen subsidie te verlenen voor het jongerenwerk.

Vorige maand maakte het stadsdeelbestuur bekend dat het niet verder wilde gaan met de christelijke jongerenorganisatie vanwege het feit dat Youth fort Christ geen niet-christenen als personeel wil aannemen. Sinds 1 juli is 'The Mall Westerwijk' gesloten omdat het contract na vier jaar niet werd verlengd.

SGP-Kamerlid Kees van der Staaij stelde over de kwestie vragen aan de bewindsman. Miinister Hirsch Ballin geeft in zijn antwoord aan dat een gemeente of een stadsdeelbestuur een religieuze instelling niet mag uitsluiten van subsidie. Als dat toch gebeurt is dat in strijd met artikel 1 van de Grondwet. Of dat in dit concrete geval van het Amsterdamse stadsdeel West aan de orde is, wil en kan de minister niet beoordelen, laat hij Van der Staaij weten. Dat oordeel is aan de rechter.
Heldere uitspraak

De SGP is blij met de heldere uitspraak dat een subsidieweigering louter op grond van religie, niet is toegestaan. Wel vindt de fractie het ,,onbevredigend'' dat deze kwestie in de lucht blijft hangen zolang het niet door de rechter is getoetst.

Youth for Christ is evenwel niet van plan de stap naar de rechter te maken, laat een woordvoerder weten. ,,Natuurlijk betreuren wij de beslissing van het stadsdeelbestuur, maar uiteindelijk wordt er ook goed samengewerkt met het stadsdeel. Tien procent van het werk is gestopt, voor de rest gaat het jongerenwerk in het stadsdeel door.''

Wel zegt de woordvoeder dat het niet willen subsidiëren van christelijke organisaties een zaak van breder belang is. Verschillende organisaties zoals het Leger des Heils, het Scharlaken koord en Youth for Christ voeren daarover onderling overleg, aldus de woordvoerder van de jongerenorganisatie.
Comments