In het nieuws‎ > ‎

Uitstapprogramma Scharlaken Koord zeer effectief

Geplaatst 27 jun 2011 04:47 door De Stadslamp Amsterdam
Tot heil des volks, 27-6-2011. 

Van de honderd vrouwen die in 2009 en 2010 bij Scharlaken Koord aangaven dat ze uit de prostitutie wilden stappen, hebben inmiddels 71 vrouwen een ander leven opgebouwd met een normale baan.
Dit blijkt uit een onafhankelijk onderzoek van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. In het onderzoek van het CCV is gekeken naar de effectiviteit van 13 verschillende uitstapprojecten in heel Nederland. De methode van Scharlaken Koord komt daarbij met een score van ruim 70% goed uit de bus. Het Ministerie van Justitie gaf opdracht tot dit onderzoek om na te gaan of het subsidiegeld van de zogenaamde RUPS-regeling (Regeling Uitstapprogramma Prostituees) goed is besteed.

Aanbeveling minister
Scharlaken Koord heeft – dankzij dit subsidiegeld – naast het al lopende programma in Amsterdam ook zorgpunten voor prostituees gestart in Deventer en Haarlem. De rijkssubsidie loopt tot 1 juli 2011 en het is de bedoeling dat gemeenten daarna de financiële steun aan uitstapprogramma’s overnemen. Op basis van het gedane onderzoek heeft minister Opstelten (Justitie) de burgermeesters van respectievelijk Haarlem en Deventer aanbevolen om de zorgpunten van Scharlaken Koord financieel te blijven ondersteunen. Hij schrijft onder andere: ‘De resultaten van deze programma’s tot nu toe zijn zeer positief te noemen: een groot aantal vrouwen is bereikt en er is beter zicht ontstaan op de achterliggende problematiek. De programma’s blijken in een grote behoefte te voorzien op zowel psychosociaal vlak als voor wat betreft praktische ondersteuning’.

Onzekere toekomst
Volgens Marijke Bakker, manager van Scharlaken Koord, is het echter nog onzeker of de gemeenten de zorgpunten daadwerkelijk gaan steunen. ‘Gemeenten moeten fors bezuinigen, dus we kunnen niet zomaar op hun financiële steun rekenen.’ Daarmee blijft de toekomst van het werk van Scharlaken Koord in Deventer en Haarlem voorlopig nog onzeker.
Comments