In het nieuws‎ > ‎

Yuppen willen dat het ergens over gaat in de kerk

Geplaatst 12 nov 2011 07:54 door De Stadslamp Amsterdam   [ 12 nov 2011 07:57 bijgewerkt ]
ND, 11-11-2011.
De protestantse predikant Niels de Jong deed onderzoek naar vijf protestantse stadskerken die veel twintigers en dertigers trekken. Andere gemeenten kunnen er hun voordeel mee doen.
Een aantal protestantse stadskerken slaagde er de afgelopen twee decennia in veel twintigers en dertigers te trekken. Die kerken vallen op in het hele spectrum van gemeenten in de Protestantse Kerk, want op de meeste plaatsen blijkt het juist lastig deze groep bij de kerk te houden.

Niels de Jong, missionair predikant van de protestantse gemeente De Samaritaan in Rotterdam, onderzocht vijf succesvolle stadsgemeenten, die behoren tot de Protestantse Kerk, zodat andere gemeenten van hen kunnen leren. Het gaat om de Jeruzalemkerk (Amsterdam), Jacobikerk (Utrecht), Nieuwe Kerk (Utrecht), Pelgrimvaderskerk (Rotterdam) en De Samaritaan (Rotterdam), de gemeente waar De Jong predikant is.

Zendingsorganisatie IZB heeft de bevindingen van De Jong weergegeven in een magazine met de naam YUP, dat staat voor Young Urban Protestant. Daarin staan citaten van predikanten en yuppen uit de vijf kerken, en de uitslag van een enquête onder de doelgroep. Uit de uitkomsten van zijn onderzoek heeft De Jong een aantal ‘sleutels’ gedestilleerd, die andere gemeenten zouden kunnen toepassen als ze meer twintigers en dertigers willen aantrekken.

Zo willen jonge mensen dat het echt ergens over gaat in de kerk, ze zoeken er verdieping, inspiratie en uitdaging. Daarnaast moet er ruimte zijn, ze willen niet in een keurslijf worden geduwd. Als derde sleutel noemt De Jong dat deze doelgroep gezien, gewaardeerd en serieus genomen wil worden. Verder geven ze aan dat de sfeer goed moet zijn, en dat er wat gedaan moet worden. Veel van de twintigers en dertigers doen zelf ook vrijwilligerswerk in hun gemeente.

Deze sleutels kunnen protestantse gemeenten helpen in het bereiken en binden van twintigers en dertigers, daarvan is De Jong overtuigd. ‘Maar het zijn geen trucs en tips die even snel toegepast kunnen worden. De gemeente van God is niet “maakbaar”.’

In de enquête werd de yuppen ook gevraagd wat hun reden was om lid te worden van de stadskerk. ‘De sfeer in de gemeente’ werd het vaakst als reden aangevoerd, gevolgd door ‘de identiteit van de gemeente’, ‘ik kende er al mensen’, ‘de prediking’ en ‘de verbinding Bijbel/geloof met het dagelijks leven’.

Op de vraag wat het lid-zijn van de stadsgemeente hen heeft gegeven, volgde het vaakst ‘geloofsgroei’ als antwoord, gevolgd door ‘leuke contacten’, ‘vriendschappen’, ‘meer verlangen om voor God te leven’ en ‘kennis van de Bijbel’. De twintigers en dertigers gaven verder aan wat zij als belangrijke thema’s zien: ‘Jezus Christus’, ‘dagelijks leven als christen’, ‘verhouding tot je naaste’ en ‘gemeenschap, verbondenheid’ werden het vaakst genoemd.

Uit alle vijf kerken werden dertig yuppen ondervraagd; van de 150 mensen leverden 91 het vragenformulier in. Het gemiddelde cijfer dat de twintigers en dertigers hun stadsgemeente gaven is een 7,9.
     

(grotere versies van deze grafieken in dit ND artikel ( abonnees))
Yuppen over hun stadskerk:

‘Ik vind het belangrijk dat in de kerk bekende termen uit de geloofsleer worden geactualiseerd. Wat betekent ‘verzoening’ in deze tijd, in ons leven? Wat we in de kerk geloven moet vertaald worden naar het gewone leven van alledag, al blijft geloofstaal een ‘aparte’ taal.’
Marleen Schoonderwoerd (33), Jacobikerk

‘Een kerkgemeenschap moet aanvoelen als een familie, waar je graag komt, waar je welkom en gekend bent.’
Bram Dijkstra (34), Pelgrimvaderskerk

‘Na de belijdenisdienst werd me de vraag gesteld ‘Wat denk je voor de gemeente te kunnen betekenen? Waar ben je goed in?’ Dat vond ik mooi, dat je zo meteen werd uitgenodigd om je te laten inschakelen voor het werk in Gods koninkrijk.’
Everdina van Rijn (25), De Samaritaan

Comments