Onder de lamp‎ > ‎

Jeannette Noëlhuis - Amsterdam zuidoost

Geplaatst 10 mrt 2011 02:07 door De Stadslamp Amsterdam

Het Jeannette Noëlhuis is een leefgemeenschap in Amsterdam Zuidoost. Onze levensstijl is gebaseerd op eenvoud, gastvrijheid, gebed en directe actie voor een betere samenleving. De gemeenschap is ontstaan vanuit de Catholic Workerbeweging uit de Verenigde Staten.
De Catholic Worker is een beweging van radicale christenen en is pacifistisch en anarchistisch ingesteld. Ons streven is om het evangelie te verbinden met politieke actie en concrete hulp aan de armsten. Op die manier willen we een teken stellen van het Rijk Gods op aarde.

In het Noëlhuis leven we samen met twaalf of meer buitenlanders zonder papieren, die soms nog wel en soms ook niet uitzicht hebben op een verblijfsvergunning. De evangelietekst van Matteüs: ″Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders en zusters hebt gij voor Mij gedaan″, spoort ons aan om open te staan voor de nood van anderen. We (proberen te!) delen wat we hebben met anderen die minder hebben. We vragen geen salaris voor wat we doen, maar ontvangen wel kost en inwoning.

In de kerngroep werken christenanarchisten en democraten, overtuigde pacifisten en haviken, vegetariërs en vleeseters, jong en oud, man en vrouw, gebroederlijk samen. De Catholic Workerbeweging heeft geen partijprogramma of hoofdkantoor. Ieder binnen de beweging zoekt steeds opnieuw naar nieuwe en oude antwoorden op de vragen van de tijd. We zien het als taak van ieder persoonlijk om te helpen wanneer iemand in nood is. We maken geen aanspraak op overheidsgeld. Dankzij de steun van veel mensen, engelen en heiligen en Gods erbarmen kan deze gemeenschap bloeien.


Comments