Onder de lamp‎ > ‎

Kerkvernieuwing in de parochie van de Heilige Drie-eenheid, Amsterdam - West

Geplaatst 20 okt 2010 06:06 door De Stadslamp Amsterdam   [ 17 nov 2010 12:09 bijgewerkt ]
Bron: Kerkenwereld.nl, 15-10-2010. Door Joris van Gerven.
Begin 2009 bracht het bisdom een bezoek aan de parochies in onze regio en vroeg ons plannen te ontwikkelen om ook in de toekomst op een goede en verantwoorde manier kerk te kunnen zijn. Bestuurlijk-financiële overwegingen om mogelijk kerken te sluiten waren daarbij een belangrijk argument. De parochie wilde echter niet voorbij gaan aan de ideeën die onder onze parochianen leven. Daarom zijn parochianen en anderen uit ons netwerk in elke kerklocatie uitgenodigd voor de bijeenkomst kerk-zijn in deze tijd. Kerk en Wereld besloot dit project te ondersteunen. Tijdens deze middag werd het publiek geïnformeerd over een drietal mogelijke speerpunten voor de locatie. In tafelgesprekken werden deze speerpunten in kleinere groepen besproken. Op kleine kaartjes kon men aangeven welke ideeën men zelf had om kerk te kunnen zijn in 2010 en daarna. Deze kaartjes hebben een aantal weken in de kerken gehangen.

Wat viel op?
- De middag bleek een manier om de vitaliteit van gemeenschappen te beproeven. Op de ene plaats bruiste het van de ideeën. Op de andere plek bleek men vooral gehecht aan de zondagsviering, en was er weinig behoefte aan een andere vorm van kerkzijn, ook al betekende dat dat een sterk vergrijzende gemeenschap.
- In een van de locaties, de Augustinuskerk, is een duidelijk vervolg kunnen geven aan deze bijeenkomst. Diverse parochianen nemen nu deel aan het voorbereiden van andersoortige vieringen (bijvoorbeeld geïnspireerd op Taizé), die een aantrekkingskracht hebben op nieuwe kerkgangers.
- Bij veel mensen bleek behoefte zich te laten inspireren door Augustinus. Er is een actieve groep ontstaan die zich maandelijks bezig houdt met het gedachtegoed van Augustinus en de betekenis daarvan voor onze tijd. Zij hebben zich verbonden met gelijksoortige groepen in het land. Ook in onze publicaties is dit onderwerp een blijvend punt van aandacht geworden.
- Daarnaast viel in de bijeenkomsten op dat op elke plek een gevoel leefde, dat mensen niet meer of te weinig met elkaar hun inspiratie delen. Mensen komen naar vieringen, en houden zich bezig met hun vrijwilligerstaak. Maar wat hen inspireert, weten ze niet meer van elkaar. Verbindingen ontbreken, binnen gemeenschappen, tussen gemeenschappen, en met de maatschappij. Daarop is het idee ontstaan voor alle actieve parochianen een inspiratie-dag te organiseren. Vijftig deelnemers uit zes gemeenschappen hebben met elkaar al wandelend twee aan twee gesproken over wat hen beweegt. Zo werd geloof weer bespreekbaar, over de grenzen van de eigen gemeenschap heen. Ook is er samen gevierd, gezongen, gegeten. Na een inleiding over het delen van geloof en inspiratie was er ruimte voor de deelnemers voor een eigen inbreng. Er was een klaagmuur, een wand van mogelijkheden en een wensboom.

Op deze inspiratie-dag ontstond er meer zorg en aandacht voor elkaar, over grenzen van de eigen gemeenschap heen, in een tijd waarin de beslissingen over sluiting van kerkgebouwen aanstaande zijn. Mensen waren enthousiast, en brachten dat over aan anderen die er niet bij waren. Zo mondde dit project uit in weer nieuwe ideeën om met elkaar kerk te kunnen zijn in deze tijd, door inspiratie als uitgangspunt te nemen.
Comments