Onder de lamp‎ > ‎

Rob Visser komt met de kerk langs de deur op IJburg

Geplaatst 24 sep 2013 08:52 door De Stadslamp Amsterdam
Bron: www.hetgoedeleven.com, 20-9-2013. Auteur: Rob den Boer.

Dominee Rob Visser verbond zich in 2010 aan de ‘Kerk op IJburg’, inmiddels bekend als ‘De Binnenwaai’. Dit was de eerste van zes experimentele ‘Protestantse Pioniersplekken’ die de Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt.

Foto: Er wonen op IJburg zo’n 20.000 mensen, vooral jonge gezinnen met kinderen. Foto: ANP Koen van Weel

Door van deur tot deur te gaan bij de mensen probeert hij te ontdekken wat voor kerk op IJburg nodig is en hoe deze midden in de samenleving kan staan. Het Parents House waar gescheiden ouders op verhaal kunnen komen, is een van zijn initiatieven. Rob den Boer sprak met ds. Rob Visser.

Wat voor gemeente is De Binnenwaai?
“Wij zijn een pluriforme kerk die openstaat voor alle mensen. Er wonen hier op IJburg zo’n 20.000 mensen, vooral jonge gezinnen met kinderen. Ongeveer 30% van de bewoners is allochtoon. Toen ik hier in 2010 kwam, was er nog niets op kerkelijk gebied. Nu wordt ons gebouw ook gebruikt door de Rooms-Katholieke kerk, die ik heb helpen oprichten, en een Surinaamse Pinkstergemeente.”

U evangeliseert ook langs de deur. Waarom doet u dat?

“Huisbezoek betekent heel veel voor mensen die het contact met de kerk hebben verloren. Zij zijn namelijk vaak niet van God vervreemd maar wel van de kerk als instituut. Als je zulke mensen bezoekt en laat merken dat je hen belangrijk vindt, werkt dat vaak helend, ook voor het contact met God. Om de kerk een gezicht te geven, moet je je gezicht dus laten zien. Het is het enige goede antwoord op de ontkerkelijking.”

Kunt u uitleggen hoe u dat aanpakt?

“Hier op IJburg loop ik straat na straat af en bel bij de mensen aan. Ik praat met iedereen, ook met moslims. Dan stel ik me voor en voer een gesprek van mens tot mens. Wie bent u en waarom woont u hier? Niet om hen te bekeren, Jezus deed dat namelijk ook niet, die praatte gewoon met mensen bij de bron.

De meeste mensen blijken wel van de Binnenwaai te hebben gehoord en dan vertel ik dat er iedere zondag om elf uur een dienst is en met de kerst een groot spektakel in een sporthal met 800 bezoekers. Soms hoor ik na afloop van zo’n huisbezoek weleens: ‘Nu zijn we voor een heel jaar naar de kerk geweest’.”

Hoe verlopen deze gesprekken met moslims?

“Juist bij moslims word ik vaak hartelijk ontvangen. Vaak ontstaan er ontroerende uitwisselingen over het geloof en de betekenis van Jezus, dat is ook voor hen een belangrijke profeet. Onze stadsdeelraadvoorzitter Fatima Elatik is vaste gastspreker in onze Kerstdiensten. Zij kan heel rake dingen zeggen. Zo kun je elkaar bemoedigen zonder elkaars geloof over te nemen.”

Levert deze aanpak nieuwe kerkleden op?

“Dat is niet het doel, ik ben er om te zaaien. Het is vooral belangrijk dat christenen levende getuigen zijn van het evangelie door Christus geloofwaardig present te stellen. Jezus leert ons in de Bergrede dat wij moeten waken over de medemens. Wanneer jij als christen iets kunt betekenen voor anderen, moet je dat niet uit de weg gaan.

In de context van IJburg kun je het als volgt formuleren: waar kunnen we als kerk iets bijdragen aan de wijk? Niet alle betrokkenen putten daarvoor uit dezelfde bron. Dat is ook niet relevant, het gaat erom wat wij samen kunnen betekenen voor de Schepping. Als mensen zich serieus genomen voelen, willen ze best meehelpen. Pas na jaren zie je eventueel betrokkenheid ontstaan bij een kerkgenootschap.”

Zijn er wel contacten met andere kerken in Amsterdam?

“Ja, er zijn nogal wat evangelische kerken, waarvan op IJburg bij elkaar ongeveer 100 mensen lid zijn. Omdat ik de enige ben met een gebouw, heb ik deze mensen bij elkaar gebracht en is er een goed contact ontstaan. Het is daarbij belangrijk om je open te stellen, met respect voor elkaars manier van geloven en te kijken wat je van elkaar kunt leren. Zeker bij evangelische christenen kom je met ‘kerkisme’ niet ver.”

U hebt het initiatief genomen voor het Parents House. Waarom?

“In de wijk merkte ik door mijn werk veel verdriet bij mensen die gescheiden zijn en co-ouderschap voor hun kinderen willen. Door de hoge prijzen van woningen op het eiland konden ze hier niet blijven en kwamen te ver van hun kinderen te wonen. Daarom ging ik naar de diaconie van de PKN in Amsterdam om te kijken of we voor deze co-ouders iets zouden kunnen doen.

Het stadsdeel en Woonstichting De Key reageerden positief en na anderhalf jaar praten, nota’s en brieven schrijven werd eind 2012 de vergunning afgegeven. De woning is aangepast zodat er drie co-ouders kunnen wonen, die er allemaal periodiek hun kinderen kunnen ontvangen. Ze mogen er bijna een jaar blijven om op adem te komen en een definitieve oplossing te zoeken. Sinds 1 augustus wordt het Parents House bewoond en op 17 januari 2014 zal Burgemeester van der Laan het officieel openen.”

Wat zijn de criteria om in aanmerking te komen voor het Parents House?Moet je christen zijn?

“Nee, iedereen kan in principe een aanvraag doen. Wij doen dit niet om onze kerk te laten groeien maar om te laten zien dat wij niet alleen op zondag kerk zijn maar ook de andere zes dagen van de week. Ons devies is: niet het vele is goed, maar het goede is veel.”

Op maandag 21 oktober om 23 uur wordt op Ned. 2 de documentaire ‘God op IJtje’ uitgezonden, over het werk van Visser.

Comments