Onder de lamp‎ > ‎

Ruben van Zwieten: Theoloog-ondernemer op de Zuidas

Geplaatst 31 jul 2013 02:02 door De Stadslamp Amsterdam
Bron: Reliwerk.nl, 22 juni 2013, Greco Idema

Regelmatig legt Reliwerk een aantal vragen voor aan een reliprof. Vandaag wordt geïnterviewd:Ruben van Zwieten (1983), predikant-directeur bij de Stichting Zingeving Zuidas en mede-eigenaar van een studentenacademie. Hij richtte onlangs De Nieuwe Poort op, een stichting voor realisatie van een fysieke ontmoetingsplaats voor de samenleving op de Zuidas.

Wat ben je eigenlijk meer: theoloog of ondernemer?
“Ik ben een theoloog die op een ondernemende manier zijn weg gaat in kerk en wereld. Als theoloog, als dienaar des woords, laat ik mij vooral bepalen bij wat geschreven staat in de geschriften van Mozes en messias Jezus. Nauwkeurig lezend kom ik op het appèl: “Maak de volkeren tot mijn leerlingen”. Dat is een heidense klus in Nederland wat buitengewoon veel ondernemerschap vraagt. Ik ben blij dat ik dat reeds vroeg geleerd heb.”

Je bent door de NRC uitgeroepen tot 1 van de 10 beloftes voor de komende 10 jaar. Waarom ben jij zo goed in je vak?
“Na een gastpreekbeurt in Amstelveen zei iemand die het na vele jaren afwezigheid weer eens waagde op een gang naar de kerk: “Je bent helemaal niet modern! Maar wel goed…”. Dat vond ik een geweldig compliment. Ik heb het idee dat ik me werkelijk bekwaamd heb in de tale Kanaäns door de Schrift. Tegelijkertijd probeer ik deze taal kritisch te plaatsen tegenover de marketing-, uitvoer-, financiële- en televisie-babbeltaal. Het heeft geresulteerd in vele lezingen en dagvoorzitterschappen in allerlei sectoren van de samenleving.”

Als jij de nieuwe Haaije Feenstra (directeur van Dienstencentrum) van de PKN zou mogen worden, wat zou je dan als eerste gaan veranderen?
“Cursussen bijbelse theologie verplicht stellen voor de vorming en toerusting van predikanten en kerkelijk werkers. Uren laten staren naar Tenach: de oudtestamentische verhalen leren lezen als grondslag voor het Nieuwe Testament. Geloof, hoop en liefde niet alleen op je briefpapier, maar ook het Oudtestamentische fundament kennen. En tegelijk de kerk werkelijk laten verdiepen in de problemen en misstanden van de financiële, bouw-, woningbouw-, zorg-, onderwijs- en kunstsector, terwijl de aandacht voor het individuele pastoraat even goed blijft als hij nu is.”

Zie http://www.nieuwwij.nl/index.php?pageID=15&messageID=8111. Ligt de toekomst van de kerk vooral op het internet en in netwerken?
“Nee, zeker niet. Je ziet ook steeds meer (jonge) mensen vermoeid raken in het telkens weer moeten bijhouden en pimpen van hun facebook-pagina. Ze kunnen daar bovendien nooit enige kwetsbaarheid tonen. Belangrijk is dat je als kerk wel aanwezig bent op internet om je activiteiten aan te kondigen en te verslaan, maar bied als kerk juist het tegenwicht door visuele, aanraakbare ontmoetingen van aangezicht tot aangezicht. Er wordt werkelijk geluisterd en de mogelijkheid geboden je hele verhaal te vertellen. Dat geeft opademing van geest!”

Hoe gaat het met het nieuwe initiatief De Nieuwe Poort?
“Voortvarend. De verwachting is dat we op 1 maart opengaan met een tijdelijke ruimte midden in het hart van de Zuidas. Ondertussen zijn we bezig met de ontwikkeling van een kavel midden op de Zuidas in samenwerking met de burgerlijke gemeente. Er komt een huis met theologische, diaconale en culturele inhoud dat veel ondernemerschap vraagt om te realiseren en om straks ook daadwerkelijk draaiende te houden.”

Comments