Onder de lamp‎ > ‎

Siebrand Wierda: Bikkelen in Amsterdam

Geplaatst 9 apr 2010 03:12 door De Stadslamp Amsterdam   [ 9 apr 2010 03:14 bijgewerkt ]
 
Dr. Siebrand WierdaRD, 9-4-2010.  Slechts 3 procent van de Amsterdammers is kerkelijk betrokken. Dat zijn ruim 20.000 mensen. „Die vind je in zo’n grote stad echt niet terug”, zegt dr. S. J. Wierda, christelijk gereformeerd predikant te Amsterdam. „Soms word je er wel een beetje mismoedig van. Maar, God kan doen wat wij niet kunnen.”

Sinds 2001 is ds. Siebrand Wierda predikant van de christelijke gereformeerde kerk te Amsterdam. De laatste jaren werkte hij voor 50 procent als voorganger van de Amstelgemeente en voor 50 procent als voorganger van Via Nova (die samen de christelijke gereformeerde kerk Amsterdam vormen). Per 1 mei stopt zijn werk in de Amstelgemeente. Zondag wordt ds. Wierda uitgezonden ten behoeve van verdere missionaire gemeenschapsvorming in Amsterdam.

De missionaire roeping is groot in Amsterdam, vindt ds. Wierda. „En die roeping is ook nog eens heel urgent. Hier leven honderdduizenden mensen die geen enkele kans maken om met een christen in contact te komen. Ik geloof dat wat er in de steden gebeurt invloed heeft op het platteland. Dat zag je ook bij de secularisatie. Die vond eerst plaats in de grote stad, en pas daarna op het platteland. Wie weet wat God kan doen in omgekeerde volgorde.”

Gods almacht is zijn drive. „Ik geloof dat God mij hier roept. Dat geeft rust en verwachting. Daarom blijf ik in Amsterdam.”

Ds. Wierda gaat zich voor de helft van zijn tijd wijden aan verdere missionaire gemeenschapsvorming. „Het is tijd dat we ons nog meer richten op het bereiken van niet-christenen. Naast evangelisatiewerk vanuit bestaande gemeenten is het heel belangrijk ook nieuwe missionaire gemeenten te vormen, zoals dat al werd gedaan door Paulus, en zoals je dat in de gehele zendingsgeschiedenis tegenkomt.”

In Amsterdam zijn de laatste jaren door verschillende kerken al nieuwe gemeenten gesticht. Enthousiast somt ds. Wierda op: Via Nova, Stroom, Hoop voor Noord, Hebron, de Amstelgemeente. „Door vanuit evangelisatiewerk nieuwe missionaire gemeenten te stichten, vergroot je de totale reikwijdte van de kerken in de stad. Ik hoop dat in Amsterdam de komende jaren bestaande gemeenten blijven groeien, maar ook dat er een variëteit van nieuwe gemeenten ontstaat. Mijn rol zal zijn om dat proces te stimuleren.”

Ds. Wierda ziet drie werkvelden voor zich: pionieren, het nemen van initiatieven, en het uitbouwen van een bestaand netwerk. „Pionieren hebben we van Jezus geleerd. In Mattheüs 9 zegt Hij: „Bidt dan de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in de oogst uitstote.” Er zijn dus arbeiders nodig. Noem het pioniers, gemeentestichters. Als ze de mensen maar van Jezus vertellen. Ik hoop dat jonge theologen hier interesse voor hebben.”

Het is ds. Wierda’s hoop dat er tussen nu en 2015 tien nieuwe gemeenten gesticht kunnen worden. „Dat zou toch fantastisch zijn.”

De realiteit is dat kerken in de stad leeglopen, dat gemeenten worden opgeheven, dat leden wegtrekken naar omliggende plaatsen.

„Dat is jarenlang zo geweest. Dat klopt. Ook ik ken in dit verband de teleurstelling daarover. Er zijn mensen die afhaken, er zijn leden die verhuizen. En in een gemeente van honderd leden is ieder lid dat vertrekt er één. Maar ik wil niet somberen. Want de grote lijn van wat wij in Amsterdam zien, is dat God het kerkenwerk hier op een bijzondere wijze zegent. Er is geloofsgroei. Er komen nieuwe gemeenten. Een andere gemeente maakt een doorstart, krijgt nieuw elan. Mensen doen weer belijdenis. Er worden weer kinderen gedoopt. En in tegenstelling tot het verleden zien we weer dat gezinnen in de stad blijven wonen. Dat stemt ontzettend dankbaar.”

We zetten in geloof de volgende stap, zegt ds. Wierda. „In geloof, want we zijn natuurlijk erg kwetsbaar. Het blijft wel bikkelen in Amsterdam.”

U leeft, vindt uzelf, in een geweldige stad?

„God is Zijn Koninkrijk aan het bouwen. Als je ziet dat kerken groeien, dat er nieuwe christenen komen, dan is dat geweldig. Dat kan ook op de stad als geheel een positieve invloed hebben. Dan zie je een sterkere sociale cohesie. Dan zie je weer gerechtigheid ontstaan. Dan zie je dat kinderen zich ontplooien, dat jongeren zich weer veilig voelen op straat, dat oudere mensen niet langer eenzaam zijn. Het Evangelie is goed nieuws voor de wereld.”

Desondanks: „Wij hebben geen successtory te vertellen. Ons verhaal is geen groot verhaal. Op het geheel van de stadsbevolking stelt ons werk niet veel voor. Het is maar een schijntje, een druppel op een gloeiende plaat. Maar God heeft de afgelopen tien jaar wel mensen op ons pad gebracht. Wie weet wat Hij verder nog met Amsterdam voorheeft.”

Als het gaat om redding voor Amsterdam, zeggen we: God moet het doen. Mensen bekeren geen mensen.

„God moet het doen. Dat is toch gelukkig, dat wij het niet hoeven te doen. Ik geloof in de kracht van het Evangelie zelf. Dat is een kracht Gods tot zaligheid, zegt Paulus.”

Ds. Wierda houdt van Amsterdam. „Ik kom uit Friesland, uit een klein dorp, Harich, maar ik ben van de mensen hier gaan houden, van al het lawaai en van de drukte ook. Alles is in beweging hier. De tijd zal het uitwijzen wat het allemaal heeft opgeleverd. Maar, God weet het al.”


Wierda

Dr. Siebrand Wierda (42) studeerde econometrie in Groningen en theologie in Apeldoorn. Sinds 2001 is hij gemeente­stichter in Amsterdam. Hij werkte aan de herplanting van de christelijke gereformeerde kerk Amsterdam, die nu Amstelgemeente heet. Samen met drs. Gert-Jan Roest bereidde hij sinds 2002 de stichting van een nieuwe gemeente voor. Deze ontstond in 2006 en draagt sindsdien de naam Via Nova. Dr. Wierda is betrokken bij de kernteams van het partnerschap ”Amsterdam in beweging voor Jezus Christus”, van de landelijke Werkgemeenschap Missionaire Gemeenschapsvorming en van CityNet Europe, een netwerk van gemeente­stichters in Europese grote steden. Dr. Wierda en zijn vrouw Nynke hebben drie tienerkinderen.

Comments