Doelstelling en activiteiten van De Stadslamp

Wij willen

 • een vindplaats en vraagbaak zijn voor iedereen (persoon of instelling) die iets wil weten over de Amsterdamse kerken en hun activiteiten.
 • kerken en christenen in Amsterdam assisteren en stimuleren om hun roeping in de stad (individueel en gezamenlijk) gestalte te geven.
Wij doen dit door
 • het aanbieden van informatie en voorzieningen voor (online) contact en samenwerking.
  Voorbeelden:  deze website, e-brieven, Linkedin-groep
 • het initiëren van en meewerken aan gezamenlijke projecten van de Amsterdamse kerken met een missionaire of diaconale focus.
  Voorbeelden: KerstAmsterdam.nl,   PasenAmsterdam.nl, Kerkenacht 2015, Week van Gebed
 • "netwerken" en verbinden. Een schakelbord tussen vraag en aanbod.
  Recente voorbeelden: "Onze kerk staat over een maand op straat. Weet u een zaaltje voor ons?", "Ik zoek een gratis dokter voor iemand zonder papieren. Daar was toch iets voor in Amsterdam?"

Onze uitgangspunten en waarden

 • Wij zijn niet verbonden aan één kerk of denominatie, maar van en voor alle kerken en christenen. Ons fundament is de apostolische geloofsbelijdenis, het eeuwenoude 'Credo' dat alle christenen verbindt.
 • Verscheidenheid in beleving, inzicht en werkwijze is verrijkend en noodzakelijk.
 • Wij zoeken de samenwerking, zowel met kerkelijke organisaties als met anderen.
 •  Motto: Het hele evangelie door de hele kerk voor heel Amsterdam.

Uw bijdrage is nodig

De Stadslamp is, inherent aan het werk, niet een project van één kerkgemeenschap. Wij zijn juist een praktische uiting van de gezamenlijke bediening van de hele Kerk van de stad.

Daarvoor is de stichting volledig afhankelijk van vrijwillige donaties van kerken, instellingen en personen die onze visie delen. Uw bijdrage is zeer welkom op 

bankrekeningnummer (IBAN): NL68 RABO 0393 8180 55
t.n..v. Stichting De Stadslamp, Amsterdam
 
Stichting de Stadslamp staat ingeschreven bij de K.v.K. te Amsterdam onder nummer 41216009.
 
 

De Stadslamp vraagt uw hulp!

Geef aan De Stadslamp. Lees meer...

Wij zoeken Donateurs
Mensen, kerken en instellingen die ons werk financieel willen steunen, eenmalig of als vaste donateur. Spreekt de visie van de Stadslamp u aan, en vindt u het een goede zaak dat ons werk in Amsterdam blijft bestaan en kan groeien? Maak dan een bijdrage over (zie linksonder).
 
Daarnaast komen we graag in contact met
 • Nieuwe bestuursleden - mensen die bestuurlijk willen meedenken over de ontwikkeling van de stichting en de projecten. (vrijwilliger)
 • Redacteuren - mensen die regelmatig kopij willen aanleveren (nieuws, agenda, opinie, etc) uit de verschillende kerken (vrijwilliger)
 • (Web)-programmeurs & designers - mensen die willen helpen bij de technische ontwikkeling van de webvoorzieningen. (vrijwilliger)
Wil je graag helpen in een van deze taken? Neem contact!
alg info 2013 jpgDeze informatie 
op A4 formaat (pdf) 
om te printen of door te sturen::
Ċ
De Stadslamp Amsterdam,
5 jan 2015 06:26