Een goede vingerwijzing

Geplaatst 20 jan 2014 12:51 door De Stadslamp Amsterdam
RK De Krijtberg, tweede zondag door het jaar, 19 januari 2014, Jesaja 49:1-6, Johannes 1:29-34 
 
Homilie 
 
Johannes wijst naar de dienaar 

Je weet niet hoe de geschiedenis zal oordelen over het pontificaat van paus Benedictus XVI. Maar het 
feit dat hij aftrad ten gunste van een nieuwe paus zal als een belangrijke daad in de 
geschiedschrijving voortleven. In het evangelie van vandaag gaat het ook over een man die terugtrad 
voor iemand die na hem kwam: Johannes de Doper. Johannes was een boeteprediker die de mensen 
aansprak en leerlingen om zich heen verzamelde. Een van die volgelingen was wellicht Jezus van 
Nazaret. Dit zou je kunnen opmaken uit het feit dat hij zich door Johannes liet dopen. Het blijkt ook 
uit de woorden van Johannes: ‘Na mij komt iemand die meer is dan ik’. ‘Na iemand komen’ is een 
rabbijnse uitdrukking voor leerling zijn. Na Johannes komen betekent dus: leerling van Johannes zijn. 
Doordat Jezus zich door Johannes liet dopen, gedroeg hij zich als leerling. Maar Johannes besefte dat 
niet hijzelf, maar Jezus de meerdere was. Vandaar dat hij zegt: ‘Na mij komt iemand die meer is dan 
ik’. Op het beroemde Isenheimer altaar van Matthias Grünewald in Colmar staat Johannes de Doper 
naast het kruis afgebeeld. Hij wijst met uitgestoken wijsvinger naar de gekruisigde. Een van de 
expressiefste gebaren uit de kunstgeschiedenis. Daarnaast staat de tekst: ‘Hij moet groter worden en 
ik kleiner’ (Joh. 3:30). Johannes is de wijzende. Hij wijst niet naar zichzelf, hij verkondigt niet zichzelf. 
Hij zat zichzelf niet in de weg, omdat hij belangeloos was. Daarom zag hij zelfloos, had hij oog voor 
anderen. Daarom zag hij in Jezus een leerling die de leraar overtrof. 


Comments