Een stadswijk met moslims en volop secularisatie: en de Kerk dan?

Geplaatst 7 sep 2015 03:08 door De Stadslamp Amsterdam
Zondag 6 september 2015, 
Boomkerk, Amsterdam-West. Ter gelegenheid van de heropening van de gerestaureerde kerk.
Preek door Mgr. jan Hendriks, hulpbisschop Haarlem-Amsterdam.
Proficiat!

Broeders en zusters,
Allereerst wil ik u nogmaals van harte feliciteren
met de prachtige, vernieuwde Boom- kerk,
toegewijd aan de H. Franciscus van Assisi,
een heilige die acht eeuwen geleden heeft geleefd,
maar ons, mensen van deze tijd,
nog steeds bijzonder aanspreekt:
zijn eenvoud, zijn armoede,
zijn radicale beleving van het evangelie,
zijn charisma
werken door.
Het is niet zomaar dat onze huidige paus
de naam van deze heilige die Uw patroon is,
als naam en programma heeft gekozen.

Deze kerk heeft een schitterende accommodatie,
met een pastorie en prachtige zaal
en een fraaie kerk
die nu weer helemaal in orde is.
Daar kan ik U alleen maar mee feliciteren!

Taak

Dit legt natuurlijk ook
een bijzondere taak op Uw schouders,
want de stenen zijn niet voor niets
zo mooi gerenoveerd.
Dat is de taak
om dit allemaal goed in te zetten
en vruchtbaar te laten worden.
Hoe zou dit kunnen?

Niet "zij"en "wij"

Het komende jaar van Barmhartigheid
dat onze paus heeft uitgeroepen,
is daar een bijzondere gelegenheid voor.
Wat wil paus Franciscus met dat jaar?
Hij wil deuren openen
naar de barmhartigheid van Jezus
en hij wil dat wij de straat opgaan,
de mensen ontmoeten,
hen aanzien als het ware met de ogen van Jezus,
die naar zondaars en tollenaars ging
met een blik vol barmhartige liefde.
Misschien hebben we allemaal
wel eens angstige gevoelens,
bijvoorbeeld nu over de vluchtelingen
die naar Europa komen:
zullen al die moslims geen gevaar voor ons vormen,
voor onze cultuur, onze vrijheid en verworvenheden?
En het is waar:
we weten niet wat de toekomst zal brengen,
hoe de cultuur zal veranderen,
hoe de vluchtelingen zullen integreren,
maar het is niet goed om te denken
in “zij”en “wij”,
in onze eigen mensen
en ‘andere’ mensen,
met wie wij niet te maken willen hebben.
We zijn allemaal mensen,
niemand is meer mens dan een ander,
en juist wij als christenen en katholieken,
die in zekere zin de waarden vertegenwoordigen,
die Europa meer dan duizend jaar
hebben vorm gegeven,
zullen van die christelijke wortels
moeten en kunnen getuigen.

Secularisatie

Zoveel mensen hebben in onze tijd
die christelijke wortels
nooit echt leren kennen.
Zij hebben misschien
vooropgezette ideeën over religie,
hebben er iets over gehoord,
zoals wij misschien over confucianisme of zo
maar ze hebben geen kennis van binnen uit,
ze zijn er nooit door geraakt.
Toch zijn bijna alle mensen zoekend
naar de zin en betekenis van hun leven en het lijden,
naar het waarom en het doel van een mensenleven.
Niet dat wij alle antwoorden weten.
En ieder antwoord begint
met naar hen te luisteren
en hen trachten te begrijpen,
ook in hun diepste verlangens.
Niet oordelen, zeker niet te snel.

Lees de rest van deze preek op WWW.ARSACAL.NL


Comments