Pinksteren. De Geest is uitgestort!!

Geplaatst 25 mei 2015 02:44 door De Stadslamp Amsterdam
Meditatie op Goed Nieuw Radio, zondag 24 mei 2015,
door Jurjen ten Brinke, voorganger van de gemeente Hoop voor Noord, Amsterdam Noord.

Bijbelgedeelte: Handelingen 2:1-11

Pinksteren. De Geest is uitgestort!! Vandaag vieren we het. En er is best een groot verschil tussen Pinksteren en de andere christelijke feesten. Met Kerst, Goede Vrijdag, Pasen en Hemelvaart gaat het om het werk dat de Here Jezus eens en voorgoed heeft volbracht. Maar Pinksteren heeft een ander karakter. Pinksteren is het feest dat doorgaat. Het is een keer begonnen, toen en daar in Jeruzalem, maar het is nog steeds niet afgesloten, het breidt zich uit over de hele wereld. We mogen het Pinkstergebeuren niet beperken tot wat we in Handelingen 2 lezen, nee, heel het boek van de Handelingen spreekt ervan. Telkens weer komt de Geest: in Jeruzalem, in Samaria, in Cesaréa en in Efeze. Wij leven nu in het tijdperk van de Geest. En zo mogen we deze dagen in gaan. Verwachtingsvol naar wat God wil doen! 

Maar er is nog méér. Want de Geest werd uitgestort terwijl er veel mensen in Jeruzalem bij elkaar waren voor het oogstfeest (dat was tot op dat moment het Pinksterfeest). Het feest van de eerstelingen. De eerstelingen van de tarweoogst werden in de tempel gebracht en aan de Here toegewijd. En die eerstelingen hielden de belofte van de volle oogst in! En als de Heer op Pinksteren de Heilige Geest uitstort, worden door het werk van de Geest onder de prediking van de apostelen de eerstelingen van de oogst uit de volken ingezameld. Al op de eerste dag zijn dat 3000 mensen! En zij zijn de zekerheid dat God in deze tijd, de tijd die met Pinksteren is aangebroken, een volle oogst van volken uit de hele wereld zal inzamelen. En daarbij zullen mensen komen uit alle geslachten, talen, natiën en culturen. Als voorganger van een kerk in Amsterdam-Noord zie ik het gebeuren.


Comments