Studie, achtergrond

Artikelen, congresverslagen, scripties, boekbesprekingen e.d. Het materiaal is door de auteurs ter beschikking gesteld aan De Stadslamp of is openbaar. Hebt u materiaal dat past in de doelstelling van deze website en waar u anderen op wilt wijzen? Voeg toe in de lijst of neem contact op met de redactie.
7 items worden getoond
publicatiejaar/datumAuteur/bronTitel, onderwerpBeschrijvingLink
Sorteren 
 
Sorteren 
 
Sorteren 
 
Sorteren 
 
Sorteren 
 
publicatiejaar/datumAuteur/bronTitel, onderwerpBeschrijvingLink
2011-02-27 Siebrand Wierda Wil je ver komen, ga dan samen. Een reflectie op locale kerkelijke samenwerking lees artikel op website 
2011-02-17 Gerrit-Jan KleinJan / Trouw De kerk moet het web op Wie niet op internet zit, bestaat niet, zeggen multimediapioniers. Zij roepen ook de kerk op zich digitaal te presenteren. Anderen temperen de hoge digitale verwachtingen: „Op Twitter kun je geen theologie baseren. Het zal de kerk niet wezenlijk veranderen.” lees artikel 
2010-03-27 René van Loon Kerk voor de buurt Zo kun je als kerkelijke gemeente iets betekenen voor je dorp of wijk. Veel kerkelijke gemeenten willen méér voor hun directe omgeving betekenen en Gods liefde aanwezig laten zijn in het dorp of de stadswijk. In dit boek laat René van Loon zien dat het mogelijk is kerk te zijn voor de buurt. Stap voor stap neemt hij zijn lezers mee in het denkproces dat een plaatselijke gemeente doormaakt. meer info, bestellen 
2010-01-14 James Kennedy Stad op een berg. De publieke rol van protestantse kerken De publieke betekenis van de kerk ligt niet allereerst in het leveren van vrijwilligers, geld of deugdzame burgers. De nadruk moet liggen op de kwaliteit van het gemeenteleven en de identiteit van de kerk zelf. Dit is de basis voor haar publieke rol: als contrasterende gemeenschap. uitg. Boekencentrum, Zoetermeer, 2010; ISBN 978 90 239 2135 6; 188 blz.; € 17,90. Recensie RD 15-1-2010 
2010-01-13 Bureau Kaski De kerk telt. De maatschappelijke waarde van parochies en gemeenten De maatschappelijke waarde van parochies en gemeenten wordt geschatop minstens 400 mlj. De_kerk_telt.pdf 
2009-07-29 CBS Religie aan het begin van de 21ste eeuw In deze publicatie wordt ingegaan op actuele gegevens over religie in het perspectief van sociale samenhang. Hoeveel personen rekenen zich tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering? Hoe is de ontwikkeling van het kerk- en moskeebezoek? Geven protestanten meer informele hulp en zetten zij zich vaker in als vrijwilliger dan katholieken en islamieten? Welke opvattingen over actuele politieke kwesties hebben de diverse geloofsgroepen? externe link 
2008/2010 Boele Ytsma De kerk in de netwerksamenleving De verhouding tussen kerk en samenleving kan op veel verschillende manieren worden geduid, al naar gelang je theologische inzichten. Maar dàt de kerk als ‘sociaal instituut’ deel uitmaakt van de samenleving zal niemand ontkennen. Een verkenning. Van ontzuiling naar netwerk. artikel (pdf) op website 
7 items worden getoond
Comments